Personlig skyddsutrustning (PPE, Personal Protective Equipment)

Personlig skyddsutrustning är utrustning som skyddar bäraren mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker. För att sälja personlig skyddsutrustning inom EU är man skyldig att följa direktiv 89/686/EG, vilket är det europeiska direktivet som reglerar PPE produkter. Direktivet reglerar krav gällande funktion, märkning, teknisk dokumentation och CE-märkningsprocessen.

Personlig skyddsutrustning delas, i enlighet med direktivet, in i tre kategorier:

Kategori I – Skyddsutrustning av enkelt slag där användaren själv kan bedöma skyddsnivån. Produkter från Blåkläder: Regnplagg.

Kategori II – Skyddsutrustning som varken är enkel eller komplicerad och som skyddar mot medelmåttiga risker. Produkter från Blåkläder: Varselplagg, skyddsskor, skyddshandskar, knäskydd, flamplagg, sågskydd.

Kategori III Skyddsutrustning av komplicerat slag som skyddar bäraren mot livsfara eller allvarlig permanent skada där användaren själv inte kan upptäcka risken i tid. Produkter från Blåkläder: Filtermasker, plagg som skyddar mot ljusbåge.

Skyddsutrustning i kategori II och III är typgodkända av ett anmält organ och anpassade till flertalet olika harmonierade standarder.

För att få sälja PPE-produkter skall dessa CE-märkas. CE-märket innebär att en produkt är typgodkänd och lever upp till de krav som ställs för den personliga skyddsutrustningen i direktivet 89/686/EG. Därmed kan skyddsutrustningen säljas i samtliga EU- och EES-länder.

Samtliga Blåkläders PPE-produkter når upp till de krav som ställs enligt direktiv 89/686/EG.