Antistatiska egenskaper och ESD

Samtliga skyddsskor i Blåkläders sortiment är antistatiska, vilket är ett grundkrav EN ISO 20345, men vi erbjuder också modeller som är verifierade som ESD-produkter dvs. godkända att använda i EPA områden (Electrostatic Protected Areas).
Det är elektrostatiska urladdningar man vill undvika, oavsett om det gäller de antistatiska och ESD egenskaperna. Men det finns en viktig skillnad; den antistatiska specifikationen i EN ISO 20345 är utformad för att skydda personen i skorna medan kraven i ESD-standarderna (EN 61340-X-X) är framtagna i avseende att skydda produkten som hanteras av personen i skorna.
Testmetoderna för de två olika kraven skiljer sig åt.
De antistatiska egenskaperna i EN ISO 20345 utvärderas enbart med bas av själva skon och laboratorieutrustning. Kontaktmotståndet i skon får inte överstiga 1 GΩ, men heller inte vara lägre än 100 kΩ. Om skon är för ledande kan den utgöra en säkerhetsrisk för personen som bär skon.
ESD egenskaperna kan utvärderas med hjälp av 2 olika metoder;
EN 61340-4-3, är ett test som utförs med laboratorieutrustning och i tre nivåer av luftfuktighet, varav klass 1 är torrast och alltså den högsta klassen. Kontaktmotståndet måste ligga mellan 100 kΩ och 100 MΩ för att vara godkänt.
EN 61340-5-1, som testar ett helt system inkluderat skor och person. Om det uppmätta kontaktmotståndet är mindre än 35 MΩ är skorna ESD-kompatibla. Ingen undre motståndsgräns definieras.
Detta betyder att även om testmetoderna skiljer sig något så bör en sko som klarar de antistatiska kraven i EN ISO 20345 också klara kraven för att vara ESD-godkänd. Blåkläder testar dock alltid skyddsskor separat för ESD-kraven om modellen avses att vara godkänd för bruk i EPA-områden.
Blåkläders ESD-godkända skyddsskor är godkända av RISE, Research Institutes of Sweden; 
https://www.sp.se/en/index/services/esdprod/Sidor/esdprod.aspx.