EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

I denna standard testas handskar för följande risker:

  • Slitstyrka
  • Skärbeständighet
  • Rivhållfasthet
  • Punkteringsmotstånd

I enlighet med EN 388:2004 är alla testerna och testresultaten utförda på handskens handflata och på använd materialkombination. Handskarna är speciellt utformade för att skydda händerna från mekaniska skador.

Varning! Iakttag försiktighet när du arbetar med rörliga maskindelar, eftersom handskarna kan fastna och orsaka skador.

Varning! Handskarna skall inte användas när det finns risk för att fastna i rörliga maskindelar. 

För varje test fås ett resultat enligt nedan tabell: 

Prestandanivå

Test Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Slitstyrka (Antalet cykler) 100 500 2000 8000 -
Skärmotstånd (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Rivhållfasthet (N) 10 25 50 75 -
Punkteringsmotstånd (N) 20 60 100 150 -

0 = Handsken ligger under den lägsta prestandanivån för det enskilda testet 

Prestanda nivån anges sedan som ett 4-siffrigt tal under piktogrammet. Se exempel nedan: