STANDARDER FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Standarder för personlig skyddsutrustning är frivilliga att använda, men samtliga är kopplade till direktiv 89/686/EG. På så sätt är alla certifierade produkter också kompatibla med direktiv 89/686/EG. Genom att vi på Blåkläder arbetar efter olika standarder blir det också lättare för dig som kund att veta vilka krav produkterna uppnår.

En produkt som godkänts och certifieras får märkas med CE-märket. CE-märkningen innebär att produkten uppfyller de krav som finns för den aktuella produktkategorin. Det innebär däremot ingen fullvärdig garanti för att produkten förhindrar olyckor eller allvarliga skador om användaren utsätts för sådana risker i en arbetsmiljö.


För frågor och mer information, vänligen kontakta
saljsupport@blaklader.com
0325-66 19 10