EN381-5 - Skyddskläder med sågskydd-benskydd

Skyddskläder certifierade enligt EN 381-5 ger bärarens ben skydd mot snitt från handhållna motorsågar.

Plagget klassificeras efter vilken hastighet på motorsågskedja det skyddar mot.

Klass Kedjehastighet [m/s]
1 20
2 24
3 28


Design A och B är tänkt att användas i normalt skogsavverkningsarbete av professionella skogsarbetare, som är väl utbildade och kunniga inom området. Design C täcker hela benen och är till för att användas av personer som normalt inte arbetar med motorsågar eller i extraordinära situationer, t.ex. vid arbete i träd.Enligt EN 381-5 finns även 3 olika designklasser: