EN 511 - Skyddhandskar mot kyla

I denna standard mäter man handskens förmåga att leda kyla och handskens isoleringsförmåga. I anslutning till piktogrammet visas 3 siffror som är resultat av följande tester:

  • Första siffran anger motstånd mot gradvis genomträngade kyla där prestandanivån är 0-4 . (4 = bäst)
  • Andra siffran anger motstånd vid direkt kontakt av kalla föremål där prestandanivån är 0-4. (4 = bäst)
  • Tredje siffran anger motstånd mot vattengenomträngning där prestandanivån är 0 eller 1. Resultat 0 innebär vattengenomträngning efter 30 min och resultat 1 innebär ingen vattengenomträngning efter 30 min.

Blåkläders handskar är speciellt utformade för att skydda händerna mot kyla. I enlighet med EN 511, har alla tester utförts på använd materialkombination. Handskarnas isoleringsförmåga kan påverkas av exempelvis temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, exponeringstid, aktivitetsnivå, hälsa och välbefinnande hos användaren. Om blöt, kan handsken förlora sina isolerande egenskaper.

Test Nivåer
Konvektionskyla 0 – 4, där 4 är bäst
Kontaktkyla 0 – 4, där 4 är bäst
Förmåga att motstå vatten (5 min.) 0 or 1 *

* 0 = Vattenpenetration efter 5 min enligt EN 511:2006, vilken ersätter tidigare standarder med 30 minuter.

1 = Ingen vatten penetration efter 5 min, enligt EN 511:2006, vilken ersätter tidigare standarder med 30 minuter.

X = Handsken har inte lämnats in för det enskilda testet, eller så är den enskilda testmetoden inte lämplig för handskarnas design och/eller material.

Förklaring av prestandanivåer

Prestandanivå

Lägsta användningsförhållande [°C]
Låg aktivitet

Lägsta användningsförhållande [°C]
Medium aktivitet

Lägsta användningsförhållande [°C]
Hög aktivitet

1 - 10 -15
2 - 0 -30
3 8 -15 -
4 -10 -30 -

Tabellen är relevant för omgivande lufttemperatur vid en vindhastighet på 0,5 m/s.