EN 14116 - Skyddskläder mot hetta och flamma

Skyddskläder som efterföljer denna standard är avsedda att skydda användaren mot tillfällig och kortvarig kontakt med mindre antändande lågor, under omständigheter där det inte finns någon betydande värmefara och utan närvaro av en annan typ av värme. Om skydd mot värme krävs rekommenderas ISO 11612.

Skyddskläder enligt EN ISO 14116 kan bestå av flera separata plagg, eller ett enda plagg med ett eller flera skikt. Alla ensembler i överenstämmelse med denna standard ska uppnå begränsad flamspridning index 1, 2 eller 3 vid provning enligt ISO 15025.

Begränsat flamspridnings index

  • Index 1 (bedömning av flamspridning, aska/stoff från flamma och efterglöd)
  • Index 2 (som index 1 och bedömning av hål formation)
  • Index 3 (som index 2 och bedömning av efterflamma)

Om index är 1 (lägsta nivå) för plagget/ ensemblen får det endast användas utanpå ett plagg med index 2 eller 3. Index 1 får inte ha i hudkontakt t.ex. nacke och handled.