EN 13034 typ 6 - Skyddskläder mot kemiska vätskor

Använd plagget i kombination med andra plagg som ger skydd enligt EN 13034. Kemisk skyddsdräkt (typ 6) ska täcka och skydda åtminstone bålen och benen, t.ex. en overall eller en tvådelad kombination med eller utan huva, skoöverdrag eller skoskydd. Kemisk skyddsdräkt (typ 6) utgör den lägsta nivån för kemikalieskydd och är avsedd att användas om riskerna bedöms vara låga och total vätskebarriär inte är nödvändig, t.ex. när användaren har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder om plagget blivit förorenat. Med låg risk menas exempelvis en potentiell exponering för små spraymängder eller oavsiktlig stänk.

Notera att långvarig användning av kemisk skyddsdräkt kan orsaka värmestress!

Alla material i skyddsplagget är testade och klassificerade i enlighet med Tabell 1. Sömmarna är konstruerade så att vätska inte tränger igenom vid stygnhål eller vid andra sömkomponenter och för att inte hindra att vätska rinner av.

Tabell 1: Prestandakrav (EN 14325:2004)

Tester Testmetod Krav
Nötningshållfasthet EN 530-2 Class 1: > 10 cycles
Rivhållfasthet ISO 9073-4 Class 1: > 10 N
Dragstyrka ISO 13934-1 Class 1: > 30 N
Motstånd mot punktering EN 863 Class 1: > 5 N
Vätskeavvisning* EN 368 Class 3: > 95%
Motstånd mot penetration av vätskor* EN 368 Class 3: > 95%

*Se Tabell 2: Lista med referenskemikalier för vätskeavvisning och test för penetraion av väskor

Skyddsplaggets utformning tillåter inga detaljer som skulle kunna samla flytande kemikalier och bibehålla dem på tygets yta. Dessutom är plaggen kontrollerade enligt "sju rörelser", ett praktiskt test för att bedöma rörelsekomfort och risker för läckage i lätt spray.

Tabell 2: Lista med referenskemikalier för vätskeavvisning och test för penetration av vätskor

Kemikalie Koncentration, vikt-% Temperatur på kemikalie °C (+- 2°C) 
Svavelsyra (H2SO4) 30 (lösning) 20
Natriumhydroxid 20 (lösning) 20
Ortoxylen Outspädd 20
1-Butanol Outspädd 20


Följ symbolerna i plaggets tvättråd. Endast syntetiska tvättmedel får användas, ej tvättmedel med tvål. Plagget ska hållas rent för maximal skyddseffekt. Efter tvätt bör plagget inspekteras och kontrollera om eventuell Teflon-behandling behöver reaktiveras. Plagget får endast lagas med tyg som uppfyller kraven för plaggets standard.SKÖTSELRÅD

FIOH, Topeliusgatan 41, FI-00250 Helsingfors, Finland, anmält organ nr. 0403, har EG-typkontrollerat denna typ av personlig skyddsutrustning.