EN 14404 - Skydd för arbete i knästående ställning

Knäskydd certifierade enligt EN 14404 skyddar bäraren vid arbete i knästående ställning.

Knäskyddets skyddsklass klassificeras enligt följande:

Skyddsklass Lämplig användning
Skyddsklass 0 Plana golvytor
Skyddsklass 1 Plana eller ojämna golvytor. Skyddar mot penetration vid en kraft på minst (100±5)N
Skyddsklass 2 Plana eller ojämna golvytor under svåra förhållanden. Skyddar mot penetration vid en kraft på minst (250±10)N

 

Knäskyddets typ klassificeras enligt följande:

Typer av nivåer Utformning
Typ 1 Knäskydd oberoende av annan klädsel, fästs runt benen.
Typ 2 Knäskydd i skum eller annan vaddering som fästs i fickor på byxbenen, eller som är permanent fastsatta på byxor.
Typ 3 Knäskydd som inte är fastsatta på kroppen, men som läggs i position allt eftersom användaren flyttar runt.
Typ 4 Knäskydd som är en del av en enhet med ytterligare funktioner, så som ram till stöd för att stå upp, eller ett knästående säte. Kan bäras på kroppen, eller vara fristående.