EN 420 - Allmäna krav och provningsmetoder

Standard för de allmänna krav och provningsmetoder som ställs på skyddshandskar.
Innehåller följande:

  • Definitioner inom handskar och händer.
  • Handskarna skall inte utgöra risk, orsaka fara eller allergier.
  • PH-värdet på handsk materialet skall vara större än 3,5 och mindre än 9,5 (neutralt).
  • Mängden 6-värt krom i handsk materialet skall inte överstiga 3 mg/kg.
  • Storleks sättning finns standardiserat med bl.a. minimum längd på handsken.
  • Märkning av handskar och paketering finns också standardiserat.

Alla Blåkläders handskar når upp till kraven i EN 420:2003, Skyddshandskar – allmänna krav, och når även upp till kraven i PPE direktivet 89/686.

Certifieringen är utförd av anmält kontrollorgan med nr. 0075, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - CTC, CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 693 67 Lyon cedex 07, Frankrike.

Detta är en allmän användarinformation giltig för samtliga av Blåkläders handskar som är certifierade av CTC.

Vänligen se dina handskars märkning för korrekt certifiering och prestandanivå. En skadad eller illasittande handske ger sämre skydd, kontollera därför alltid handskarna före användning. Varning! Handskarna skall inte vara i kontakt med eld.

Hanskarna innehåller inga, nu kända, ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.