EN ISO 11611 - Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete

Ersätter EN 470-1. Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 11611 ger bäraren skydd mot små stänk av smält metall samt kortvarig kontakt med flamma. Plaggen certifierade enligt denna standard lämpar sig för användare som svetsar eller arbetar med likartat arbete.

Plagget klassificeras efter skyddsförmåga mot olika nivåer av svetsteknik, vilka orsakar mer eller mindre sprut och strålningsvärme.

Klass 1 – Skyddar mot mindre farliga svetstekniker och situationer, vilket orsakar lägre sprut och strålningsvärme

Klass 2 – Skyddar mot mer riskfyllda svetstekniker och situationer, vilket orsakar högre nivåer av sprut och strålningsvärme

(A1) Begränsad flamspridning, ytantändningsmetoden

(A2) Begränsad flamspridning, kantantädningsmetoden