Med produktionen i fokus

Blåkläders fabriker på Sri Lanka och i Vietnam producerar runt 80% av våra produkter. Dessa fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt SA 8000, vilket vi tycker oss ha anledning att vara stolta över!

SA 8000 är en frivillig internationell standard som reglerar de sociala villkoren på fabrikerna. Detta innebär att våra fabriker granskas efter nio centrala områden:
•Barnarbete
•Tvångsarbete
•Hälsa och säkerhet
•Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
•Diskriminering
•Disciplinära åtgärder
•Arbetstid
•Ersättning
•Ledningssystem

Vi har full insyn i våra fabrikers produktion, vilket gör att vi kan känna oss trygga i att tillverkningen av våra arbetskläder gått till på ett schysst sätt med nöjda kollegor på våra produktionsenheter.
Detta ger oss också möjlighet att ställa högre krav, ha direktkontakt med underleverantörer och få bättre flöde och högre kvalitet i produktionen. Vi har också ett inköpskontor i Bangladesh för att säkra den lokala produktionen i Bangladesh.


För mer information och frågor, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com