Arbetskläder med miljö i fokus

Det tillverkas ca 3 miljon plagg varje år för den europeiska marknaden i Blåkläders produktionsanläggningar. Vi på Blåkläder arbetar hårt för att minimera den negativa miljöpåverkan som våra produkter och produktionen av dem kan ha. Allt ifrån kemikalier, värme- och elförbrukning samt transporter kontrolleras och begränsas.

Vi tycker att en av grundstenarna i ett hållbart miljöarbete är att ha en god kommunikation samt att besöka våra leverantörer och produktionsanläggningarna. Vi reser därför själva kontinuerligt till våra leverantörer, för att bygga en långsiktig relation och se till att alla våra krav inom miljö efterlevs. För att känna oss lite extra trygga väljer vi att prioritera leverantörer som har ett uttalat miljöarbete. Vi utvecklar samtidigt alla våra produkter så att de är av hög kvalitet och att de kan användas under lång tid – och därmed spara in på användningen av jordens resurser.

Blåkläder är certifierade enligt ISO 14001 miljöledningssystem, och utvecklar ständigt vårt miljöarbete. Vi är även anslutna till REPA, och tar därmed vårt ansvar när det kommer till återvinning av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Vi arbetar också aktivt med REACH, 1907/2006/EG, den Europeiska förordningen om kemikalier och säker användning av dessa. Som en förlängning i vårt kemikaliearbete prioriterar vi att arbeta med Öko-tex certifierade tyger och komponenter.


För frågor och mer information, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com
0325-661900

  • REACH

    REACH står för Registrering, godkännande, utvärdering och begränsning av kemikalier. Mer information om REACH finns på EU-kommissionens webbplats.


  • REPA

    REPA står för Register för producentansvar. Vill du läsa mer om producentansvaret för förpackningar, klicka här.


  • ÖKO-TEX

    Öko-tex är en märkning för textilier fria från skadliga ämnen. Blåkläder använder Öko-Tex i flera produkter. Mer information om denna märkning hittar du på Öko-tex webbplats.