Samcertifiering

Plagg med varselfunktion, sk varselkläder, utgör utan tvekan den största och snabbast växande gruppen av skyddskläder idag. Standarden som sätter kraven för skyddskläder med varselfunktion är EN ISO 20471 och delas in i 3 nivåer. Plagg med denna certifiering gör bäraren synlig i situationer där det är farligt att inte bli sedd. Varselfärgen förstärker synligheten under dagen och reflexerna ökar synbarheten i mörka förhållanden.

HITTA DIN PLAGGKOMBINATION

Våra varselplagg är märkta med en samcertifieringsetikett. Detta för att visa vilken samcertifieringsgrupp det enskilda plagget har, samt vad man kan uppnå för klass i kombination med andra typer av plagg.

 

 Kraven gäller prestanda på ingående materials varselfunktioner, men också designkrav. Det tre klasserna för varselkläder är indelade efter gränserna för minimiytor för varsel- och reflexmaterial.