Socialt ansvarstagande i Blåkläders produktion

Hållbarhet är ett otroligt brett och viktigt ämne. Många tänker nog mest på de miljömässiga bitarna när begreppet kommer upp, men det är så mycket mer än så.För Blåkläder är de socialt hållbara aspekterna i de fabriker som producerar plaggen av yttersta vikt, och här har man kommit långt i sitt arbete.

Det går inte att understryka nog hur viktigt det är att göra rätt saker ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, för alla. För såväl den anställda personalen på Blåkläder men kanske framför allt för de män och kvinnor som faktiskt gör plaggen i de sex fabriker som finns på Sri Lanka och i Myanmar.
Vad är det då som görs på plats i produktionen för att skapa en socialt hållbar och ansvarstagande arbetsmiljö? En hel del, såklart, och här nedan har vi valt ut några av de främsta attributen som gör att produktionen av Blåkläders plagg så högt ansedd.

Personalen på fabrikerna har alla stabil anställning. Tack vare det nära samarbetet mellan fabrikerna och Blåkläder samt att man har vissa lokala eller interna produktionsuppdrag så hålls fabrikens beläggning på en jämn nivå. Detta skiljer sig ifrån ”vanlig” sömnadsproduktion där det inte är ovanligt att personal får gå hem utan lön eller anställningstrygghet när det kommer en nedgång i order.
Alla fabriker har en sjukstuga bemannad med sjuksköterska. Företagsläkaren kommer regelbundet till sjukstugan och man kan söka för att allt från vanliga förkylningar till graviditetskontroller. Man har även avtal med närmaste sjukhus gällande akuta sjukdomsfall. Vid behov genomförs det lokala insamlingar, till exempel när någon i personalen, någon i dess familj eller utomstående behöver hjälp och vård. Det finns dessutom en fond för personal som har behov av hjälp, där man under året delar ut stöd.

Fabrikerna ger lokalt stöd såsom krishjälp, stöttande av lokala organisationer, initiativ för samhällsbyggnad eller andra insatser. Donationer ges till de som behöver det mest, och det handlar inte sällan om lokala barnhem.
Det finns ett stort engagemang in det lokala samhället runtom varje fabrik som är oerhört viktigt att ta tillvara på. Även lokala traditioner är essentiella att uppmärksamma. Högtider firas gemensamt på fabrikerna och man har även personalfestligheter för att bibehålla och öka gemenskapen och trivseln på arbetsplatsen.

Måltider som lunch och mellanmål eller frukost är gratis eller erbjuds till subventionerat pris på fabrikerna på Sri Lanka . Gratis transporter till och från arbetet med buss erbjuds, och i vissa fall kan de anställda få handla rabatterade hushållsmaskiner och få dem levererade hem med samma bussar.
Skolgången är gratis på Sri Lanka och i Myanmar, men skolböckerna får man bekosta själv. Därför står vissa av fabrikerna för kostnaderna för böckerna och delar ut dessa till personalens barn. Även studenter och studentprojekt stöttas på olika vis.

Blåkläder arbetar konstant och med aldrig sinande kraft med att ta hållbart, socialt ansvar i sin produktion runtom i världen. Man har kommit en bra bit på vägen, men vandringen är långt ifrån slut då det inte finns några snabba lösningar på de utmaningar som finns. För att göra det perfekt får inget hastas, och det är så Blåkläder tänker fortsätta.