NCC OCH BLÅKLÄDER FÖRNYAR SITT SAMARBETSAVTAL FÖR 3:E GÅNGEN

Hög servicegrad, smarta helhetslösningar och hållbar produktion är faktorer som ger Blåkläder fortsatt förtroende från en av Nordens ledande byggkoncerner.

Nyligen blev det klart att multinationella byggkoncernen NCC med över 16500 anställda och 57 miljarder i omsättning förlänger samarbetsavtalet med Blåkläder. En affärsrelation som nu går in på sitt tionde år. När Svenljunga-företaget nu får förnyat uppdrag att utrusta NCC:s personal med arbetskläder är det en tydlig bekräftelse på att samarbetet företagen emellan passar båda parter som handen i handsken.

Lönsamma investeringar

Under senare år har Blåkläder investerat i en moderniserad lagerverksamhet med helautomatiserad orderplockning vilket snabbar upp hanteringen och ökar leveranssäkerheten till i princip 100%. Med ett tydligt miljöfokus och ett brett sortiment matchar man NCCs behov av funktionella kvalitetsplagg till ett flertal yrkesgrupper. Därtill finns en online-lösning som ytterligare förenklar för kunden att lägga snabba beställningar med leverans direkt till arbetsplatsen.

Robert Mørch Sales Manager Blåkläder Norge och avtalsansvarig för NCC, noterar att NCC precis som andra storkunder söker helhetslösningar och att dessa i allt högre grad värdesätter hög kvalitet på sina arbetskläder.

– Förr var prisfrågan kanske mer överordnad kvalitetsaspekten. Idag tänker de ledande aktörerna hållbarhet i första hand, både när det gäller plaggen men också i själva tillverkningsprocessen. Där ligger vi helt rätt med vårt koncept.

Minskad miljöpåverkan och lägre kostnader

Med långa livscykler på plaggen minskar förbrukningen och belastningen på kretsloppet. Det innebär också i långa loppet lägre kostnader för kunden. I NCCs fall har detta faktum spelat en avgörande roll i valet av leverantör. Tidigare låg företaget på en genomsnittlig förbrukning av 4-5 par arbetsbyxor per anställd och år. Efter att man gått över till Blåkläder har förbrukningen sjunkit till 1,8 par.

Blåkläders strategi bygger på flexibla och skräddarsydda koncept. Med produktionen fördelad på nio fabriker lokaliserade i Sri Lanka, Vietnam och i Myanmar (Burma), finns kapacitet att snabbt ställa om produktionen efter specifika önskemål.

Anders Carlsson, VD på Blåkläder förklarar att flexibilitet i produktionen är viktig för att svara upp till kundernas behov:

– Vår affärsrelation med NCC är speciell. Vi har en tajt dialog där vi lämnar utrymme för dem att påverka och där vi försöker vara lyhörda för deras önskemål. För att leva upp till deras förväntningar behöver vi utmana oss själva emellanåt, vilket är positivt. Efter tio år tillsammans kan vi varandras verksamheter ganska väl och vi ser hur bolagen utvecklas parallellt.

Lene Kil, avtalsansvarig på NCC, välkomnar den fortsatta kollaborationen bolagen emellan.

– På NCC uppskattar vi att Blåkläder ständigt söker förbättrade lösningar, men håller fast vid sina hörnstenar i fråga om kvalitet, funktion, design och hållbarhet. Det ger oss både förnyelse och trygghet, menar hon.

Det nya avtalet löper som tidigare över 3 år och innefattar utöver arbetskläder också handskar och skor.