Långsiktigt arbete ligger bakom de mest hållbara fabrikerna

Vi har sedan tidigare berättat om att fabrikerna i Myanmar som producerar Blåkläders plagg har erhållit LEED Platinum, vilket är den högsta nivån i LEED Green Buildings certifiering för miljömässigt hållbara konstruktioner. Men vad är det då som har gjorts för att förtjäna den första LEED Platinum-certifieringen i Myanmar? 

Efter ytterst noggranna granskningar och analyser av dessa har det kommit fram att den första av två fabriker som fått LEED Platinum i Myanmar har lyckats med de absolut viktigaste åtgärderna för att bli så ”grön” som möjligt.

Energikostnaderna har sänkts med minst 50 procent. Detta tack vare smarta och effektiva energilösningar såsom solpaneler på fabrikstaket, en vattenkyld klimatanläggning, prismatiska takfönster som släpper in och sprider dagsljus men stänger ute UV-strålar och värme samt att utomhusytorna är ljusa och taket reflekterande för att minimera hetta ifrån solen under dagen.

Vidare har vattenkostnaderna för fabriken sänkts med minst 75 procent. Effektiva lösningar för att minska vattenbruket har implementerats, som till exempel vattenkranar med automatisk avstängning, återvinning av vattnet till att spola i toaletterna samt bevattning runtom fabrikerna.

Fabrikens koldioxidutsläpp har minskat med minst 55 procent. Även detta är kopplat till de solpaneler som har installerats och den energieffektiva driften. Detta är en mycket viktig parameter i jakten på att sänka CO2-utsläppen i Blåkläders produktionskedja för att kunna nå klimatmålen i Parisavtalet.

Den andra fabriken i Myanmar invigdes så sent som i januari 2020, och även denna har nu blivit LEED Platinum-certifierad. Med andra ord och av naturliga skäl fortgår arbetet med miljömässigt hållbara konstruktioner för oss på Blåkläder, och det är något som vi aldrig kommer göra avkall på.