Chalmers-lett forskningsprojekt på väg mot genombrott för återvinning av arbetskläder

Hållbarhet är den faktor som påverkar livslängden hos arbetskläder mest. Emellertid uppnås arbetsklädernas långvariga hållbarhet genom att kombinera olika typer av textilier och fibrer, vilket har gjort att det hittills inte varit möjligt att återvinna arbetskläder i större skala. Som en följd av detta har Chalmers tekniska högskola initierat ett banbrytande forskningsprojekt tillsammans med Blåkläder och ett antal andra företag för att undersöka möjligheten att använda en termokemisk teknik för att för första gången någonsin återvinna arbetskläder.

Sedan november 2020 har Chalmers tekniska högskola i Göteborg arbetat för att lösa ett till synes olösligt problem i hela textilindustrin. Anledningen är att även de mest hållbara arbetskläderna på marknaden kommer att bli föråldrade någon gång, och idag kan bara ett fåtal typer av arbetskläder återvinnas på grund av den komplexa designen och blandningarna av textilier och fibrer i varje plagg.

Genom att använda termokemisk återvinning är det dock möjligt att extrahera molekyler från textilier som används i arbetskläder istället för textilfibrer. De små molekylerna kan sedan användas som återvunnet råmaterial som kan ligga till grund för värdefulla råvarukemikalier och material, både i form av nya textilfibrer eller andra material som vanligtvis produceras från fossilt ursprung.

Blåkläder tillverkar hållbara arbetskläder i egna fabriker, avsedda för långvarig användning. Detta har alltid varit en fokuspunkt för företaget, så genom det Chalmers-ledda forskningsprojektet ser Blåkläder nu en enorm potential i att bidra till ännu mer hållbarhet i arbetskläderindustrin.

- Blåkläder tillverkar några av de mest hållbara arbetskläderna på marknaden men efter frekvent användning kommer plaggen så småningom att bli slitna. För att möjliggöra en lång livscykel tillverkas våra arbetskläder vanligtvis på ett komplext sätt med användning av många olika textilier, vilket har gjort det mycket svårt att återvinna våra produkter. Men tillsammans med Chalmers och de andra företag som är inblandade i forskningsprojektet ser vi stor potential att äntligen nå en teknisk lösning som gör det möjligt att återvinna komplexa textilier, säger Anders Carlsson, MD på Blåkläder.

Genom Blåkläders deltagande i forskningsprojektet bidrar Spendrups bryggeri, en långvarig kund till Blåkläder, genom att donera begagnade arbetsplagg från just Blåkläder:
- Vi är mycket glada över att vara en del av projektet genom att bidra med uttjänta arbetskläder från vårt bryggeri. Internt fokuserar vi också mycket på hållbarhet, men detta innebär en ny dimension av det. Vi hoppas att projektet kommer att resultera i ett bättre och mer cirkulärt sätt att använda våra uttjänta arbetskläder, kommenterar Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups bryggeri.

Forskningsprojektet kommer mer specifikt att undersöka hur material som består av flera typer av textilier och fiberblandningar som inte kan återvinnas med etablerade tekniker, i själva verket kan bearbetas genom termokemisk återvinning, förklarar Blåkläders hållbarhetschef Ann Carlsson:
- Det kommande tillverkaransvaret för textilavfall är välgrundat och alla märken måste agera ansvarsfullt hela vägen genom värdekedjan. Utan en storskalig lösning för återvinning av blandade material och textilier med okänt innehåll riskerar vi dock nästan att skapa ett problem genom att stoppa förbränning av textilavfall. Därför ser vi på Blåkläder forskningsprojektet med Chalmers som ett utmärkt sätt att använda termokemiska tekniker för att lösa återvinningsdilemmat för de stora avfallsströmmarna av arbetskläder i branschen, kommenterar hon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Carlsson, hållbarhetschef Blåkläder, ann.carlsson@blaklader.com 

Läs mer om forskningsprojektet här:
https://www.teko.se/aktuellt/n...


FAKTA
- Befintliga tekniker för återvinning av textil är nischade och syftar till relativt smala avfallsflöden med specifika egenskaper. Chalmers-projektet å andra sidan är brett och tillämpligt på allt textilavfall.
- Termokemisk återvinning är en livskraftig lösning för stora textilavfallströmmar av blandade fibrer och efterförbrukningsmaterial med odefinierat innehåll.
- Tekniken finns redan här - därför har projektet stor potential och alla förutsättningar finns för att kunna skalas upp för att möta behovet.
- Återvunna ämnen kan användas i ny produktion. Detta ersätter till exempel konsumtionen av råvaror av fossilt ursprung.