BLÅKLÄDER PRODUCERAR MED HJÄLP AV SOLEN

Drivkraften i att ständigt bli ännu bättre genomsyrar hela Blåkläders existens. Från produktutveckling till miljöfrågor. Från årsskiftet drivs nära 50 procent av Blåkläders tillverkning av ren solenergi.

Knappt ett år har gått sedan solcellspaneler introducerades i Blåkläders produktion på Sri Lanka och i Myanmar. Redan nu drivs hälften av företagets totala produktion av ca 3,8 miljoner plagg med förnybar el.

– Det är en milstolpe i vårt företags historia och ett viktigt steg mot att ytterligare stärka vår hållbarhetsprofil. Den tekniska utvecklingen inom solenergi-området går snabbt framåt och vi vill självklart vara en del av den, säger Anders Carlsson, VD på Blåkläder.

Solenergi har under de sista åren blivit en viktig energikälla inom tillverkningsindustrin. Det har skett som en direkt följd av den intensiva klimatdebatten, men också tack vare att solcells-systemen förbättrats och blivit mer kostnadseffektiva.

- Att nyttja den naturliga energikälla som finns i överflöd där plaggen tillverkas känns som ett logiskt val. Det är vårt yttersta ansvar att aldrig luta oss tillbaka, utan varje dag se vilka åtgärder vi kan göra för att bli ett mer hållbart företag. Genom att vår produktion utrustas med solcellspaneler har vi tagit ett viktigt steg, men vårt arbete är ständigt pågående. Förhoppningsvis kan vårt initiativ inspirera fler i textilindustrin att satsa på förnybara energikällor, säger Anders Carlsson.

Att Blåkläders produktion satsar på solkraft går hand i hand med företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Som exempel på andra hållbarhetsinsatser i Blåkläders produktion kan nämnas nya system för återanvändning av avloppsvatten, tillsammans med ett så kallat Water Cooling System som förbättrar arbetsmiljön på ett klimatsmart sätt.

– Vi lutar oss inte tillbaka, utan tar fullt ansvar för vårt löfte att bli lite mer hållbara varje dag. Det är vår mission och den enda vägen för oss att behålla vår trovärdighet som global aktör inom arbetskläder, förklarar Anders Carlsson.