Blåkläder får nya robotkollegor

Blåkläder gör nu sin tredje investering tillika expandering av den helautomatiska logistiklösningen AutoStore, ett system som man använt sig av sedan 2016 då man blev ett av de absolut första företagen i Sverige att ta steget. Nu utökas huvudlagret i Svenljunga med tio nya robotar. Anledningen till denna expandering beror på Blåkläders fortsatta tillväxt och för att man även i fortsättningen skall kunna garantera snabb och effektiv hantering av kundorders.

AutoStore är byggd som en stor kub med backar. Systemet har full kontroll på varje back och säkerställer att rätt artikel levereras fram till plockporten. Högst upp på kuben assisterar robotar som på kommando hämtar och levererar de artiklar som personalen efterfrågar. Detta har gett Blåkläder effektivare lagerhantering, bättre arbetsmiljö, snabbare orderhantering och ökad leveranssäkerhet.