HÅLLBARA FRAKTER ÄR DE SOM FYLLS TILL BRÄDDEN

Vi vet att våra frakter gör klimatavtryck på vår gemensamma jord. Därför arbetar vi med att endast skicka till brädden fyllda containrar från de fabriker som producerar Blåkläders plagg. Detta kan vi göra dels genom att jobba med få och noga utvalda fabriker och ha koll på hela värdekedjan. Dels genom att ha god planering och framförhållning så att vi kan välja bort dyrare och mer klimatpåverkande alternativ som till exempel flygfrakter. Genom vår välutvecklade logistikverksamhet och automatiserade lager i Svenljunga har vi även minutiös kontroll på våra plagg. Det gör att våra kunder kan fokusera på sin verksamhet och ha arbetskläder just-in-time utan onödiga väntetider eller förseningar. Det kallar vi hållbart.

Vi är medvetna om diskussionerna kring plastens funktion och betydelse och för oss är det alltid en balansgång. Vi använder plast av två skäl, dels för att förhindra att plaggens smutsas ner under logistik, lagring och hantering. Dels för att skapa en torr miljö för plaggen under både frakt och lagerhållning. Vi adderar även avfuktare för att förhindra mögel och dålig lukt. Plastens globala fotavtryck är mindre i jämförelse med att plaggen blir dåliga och måste saneras innan användning. Skulle vi inte använda plast finns risken att plaggen får mögelangrepp vilket kan betyda att de måste kasseras. En plastpåses tillverkningskostnad är extremt mycket billigare i jämförelse med vad det skulle kosta att kassera ett färdigt plagg. Med det perspektivet är det hållbarhetsmässigt bättre att använda plast runt våra plagg. Alla våra plastpåsar är återvinningsbara och vi skickar all transparent plast för återvinning.

Vi tar även ansvar för kartongerna som används som emballage och i dagsläget kan 60% av alla kartonger från produktion återanvändas.