A STEP CLOSER

STeP by OEKO-TEX® – Sustainable Textile & Leather Production – är ett internationellt certifieringssystem som verkar för miljövänliga produktionsprocesser, kvalitetskontroll, förbättrad hälsa, säkerhet och socialt ansvarsfulla arbetsvillkor inom textil- och läderindustrin. I första hand är det fokus på miljöaspekter, men STeP skiljer sig från andra certifieringssystem eftersom utvärdering och granskning även omfattar sociala och kvalitetsmässiga parametrar i hela produktionskedjan.

En av fabrikerna på Sri Lanka som producerar Blåkläders plagg erhöll 2020 hållbarhetscertifieringen STeP by OEKO-TEX®. Och Blåkläders produktion på Sri Lanka var först i hela landet med att få certifieringen.
Efter noggrann granskning levde fabriken mer än väl upp till alla de krav som ställdes för att erhålla STeP by OEKO-TEX®. STeP är en viktig parameter för att nå en mer hållbar produktionskedja och minska den globala miljöpåverkan för det färdiga plagget. Fabriken nådde nivå 3 vilket är den högsta möjliga på de sociala parametrar som har granskats av OEKO-TEX®. Och vi ser att betyget är en direkt spegling av det aktiva arbetet och utvecklingen av en hållbar produktion som bedrivs.

Det som möjliggjort detta är en hög transparens genom verksamheten med goda arbetsförhållanden, rättvisa löner, löneförmåner, rimliga arbetstider och reglerad övertid. Självklart förhindras även barnarbete och skyddsmekanismerna för de unga anställda är konstant närvarande. Fabriken arbetar också aktivt med förebyggande av trakasserier, kränkningar och diskriminering på grund av hudfärg, kön, nationalitet, religion, ålder eller sexuell läggning.
Med bakgrund av detta kan fabriken stolt bedriva en hållbar produktion för kunderna, de anställda och det omgivande samhället.