HIGH QUALITY IS THE BEST WAY TO MINIMIZE BAD JUDGEMENT

På Blåkläder vet vi att den viktigaste parametern för att minska klimatpåverkan är att våra arbetskläder används så mycket och länge som möjligt. Ett plagg av hög kvalité möjliggör dessutom en minskning av antalet producerade plagg per person. Vi vet också att hög kvalitet alltid leder till minskad klimatpåverkan eftersom det minimerar användningen av transporter, råvaror och andra resurser i produktionskedjan. Genom att välja rätt material till varje plagg förbättras förutsättningarna för att plagget ska hålla längre. Det skapar hållbarhet och kvalitet i alla led.

För oss är det viktigare att skapa kvalitativa plagg där slitstyrka och lång livslängd är honnörsord. Innovationskraft och nyfikenhet är vägen dit. Blåkläders huvudsakliga hållbarhetsmål är långsiktig användning. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med den senaste forskningen om hållbara material och fibrer. Det kan handla om fiberblandningar eller helt nya materialval. Vi testar ständigt nya material och kombinationer som ger en minskad miljöpåverkan utan att kvaliteten försämras. Vi väljer alltid de mest hållbara tygerna och komponenterna – det skapar hållbarhet på riktigt.

Vi arbetar ständigt med att se hur återvunnet material kan användas i våra plagg, utan att tumma på kvalitén. Om det visar sig att det återvunna materialet har en negativ inverkan på slitstyrkan och användningstiden elimineras den positiva aspekten av återvinningen. Istället kan det leda till en ökad förbrukning och en ännu större miljöpåverkan vilket är slöseri med resurser.

Eftersom våra plagg har komponenter som är svåra att återvinna är det istället extra viktigt att ta fram en slitstark produkt som håller under lång tid. Sedan 2018 har Blåkläder engagerat sig i flera lokala och nationella projekt för att identifiera nyckeln för en hållbar textilindustri i framtiden. Materialblandningar och specifika behandlingar testas för att uppnå skyddsegenskaper, specifika funktioner och för att maximera användningstiden för plaggen. Dessa blandningar av fibrer och kemiska behandlingar är nödvändiga för att slutprodukten ska kunna användas som arbetsplagg och skyddskläder, men det begränsar samtidigt möjligheten att återvinna på ett traditionellt sätt. Istället är det oftast lämpligare att plaggen förbränns med energiåtervinning efter maximal användning eftersom förbränning är det minst miljöbelastade alternativet.
Balansen mellan funktion, skydd, hållbarhet och miljöavtryck måste hittas för att identifiera den mest hållbara lösningen. För det är låg kvalité som är kostsamt!