SLITSTARK HÅLLBARHET

Vad är ett hållbart material när det kommer till arbetskläder? Slitstyrka och lång livslängd är två egenskaper som ligger närmast till hands, men vi kan också förbättra förutsättningarna genom att använda material med lägre globalt fotavtryck ifrån tillverkningskedjan. När en kompromiss blir nödvändig, var går då hållbarhetsgränsen mellan förnyelsebar råvara och en mer begränsad livslängd för slutprodukten?

Det här är frågor som vi diskuterar dagligen och där det inte finns några raka eller enkla svar. Vår bransch, arbetskläder och skyddsplagg, är väldigt specifik när det gäller skydd och funktionalitet. Eftersom ett plagg inte byts ut på grund av att det blivit omodernt utan först när det är utslitet är den höga slitstyrkan och långa livslängden alltid i fokus.

Vi arbetar därför ständigt med att förlänga plaggens livscykel - ett arbete som ger den bästa utdelningen för klimatet. Exempel på detta är förstärkningar i plaggets vitala delar, det ger 50% längre förbrukningslängd samt en automatisk besparing av alla tillverkningsresurser om 30%. Om man istället endast arbetar med utbyte av fiberråvaran kan man göra en miljö-resursbesparing om 2-10%.

Genom att hela tiden arbeta för att förlänga livslängden på ett plagg kan vi göra ett miljömässigt mindre fotavtryck. Vi jobbar oavbrutet med att förbättra plaggen, bland annat genom testa nya förstärkningar på utsatta ställen, justera design och passform samt hitta optimala fiberblandningar för maximerad slitstyrka och komfort. Och det är just därför vi har trippla förstärkningssömmar. Vi vet efter våra drygt 60 år i branschen att inget plagg håller längre än sin svagaste länk och ett plagg slits mest på utsatta ställen.

Tar vi bort våra extra sömmar och förstärkningsmaterial så slits plaggen ut fortare och våra kunder ökar sin konsumtion. Gör vi det förbrukar vi lite mindre resurser i tillverkningen, men skapar ett hållbarhetsproblem på grund av en kortare livscykel. Och det är inte hållbart. Studier visar att om livslängden på ett plagg fördubblas halveras i princip hållbarhetskostnaden eftersom en bärare använder ett plagg istället för två. Därför kommer vi att fortsätta att förstärka våra plagg för att få en hållbar framtid där färre plagg konsumeras.

Därför har vi livstidsgaranti på våra sömmar eftersom vi vet med säkerhet att färre plagg är mer hållbart både nu och i framtiden.