FINNS DET BRA ELLER DÅLIGA KEMIKALIER?

Att använda en kemisk behandling för att förse ett plagg med specifika egenskaper låter kanske inte som någon speciellt god idé, utan istället något som bör undvikas. Men när det färdiga plagget ska skydda bäraren mot risker som hetta och flamma eller stänk av kemikalier så måste vi tänka annorlunda i tillverkningen av textilen.

PFAS – Perfluorerade ämnen
Blåkläder använder fluorkarbon för att förse våra skyddsplagg med en smuts- och vattenavvisande behandling som ger bäraren en skydd mot både vätska, olja och, i vissa fall, även flytande kemikalier.
Vattenavvisning kan uppnås med flertalet olika ytbehandlingar av textilen, men när det krävs avvisning mot både olja och kemikalier saknas det idag alternativ till behandlingar med perfluorerande substanser. När det gäller skyddskläder är det därför fortfarande i det närmaste omöjligt att helt välja bort fluorkarboner. Den här typen av ytbehandling används dock bara när det är absolut nödvändigt och då alltid i lägsta möjliga koncentration. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta ett mer hållbart alternativ till fluorkarbon och håller oss uppdaterade med forskning och utveckling inom området.

Flamskydd
För att förse cellulosafibrer med flamskyddande egenskaper, används substanser som hämmar materialets brännbarhet, exempelvis fosfor. Man får då ett material med sk. behandlat flamskydd. Ett annat sätt att producera material med flamskyddsegenskaper är att använda textilfibrer med ett inbyggt flamskydd. Båda typerna flamskydd har sina fördelar och därför har vi valt att erbjuda båda alternativen i våra kollektioner. Flamskyddsmedel som används för behandling av textil är idag så effektiva att endast en liten mängd aktiv substans behöver tillsättas i tillverkningsprocessen. När den väl är applicerad på materialet blir funktionaliteten i cellulosafibrerna beständig och kan inte tvättas ur.

Öko-Tex - Trygga plagg
I stort sett alla material och komponenter i Blåkläders plagg uppfyller kraven för Öko-Tex 100- standard, klass 2, vilket innebär att produkterna är klassade som säkra att bära i nära kontakt med huden. Undantag görs för plagg där speciella tekniska aspekter helt utesluter andra alternativ. Det betyder att användaren av våra plagg kan vara trygg med att materialet inte innehåller några farliga substanser. Att plaggen är trygga att bära är även positivt för alla som kommer i kontakt med vårt material och produkter i leverantörskedjan. Lista över restriktiva begränsade substanser Vårt verktyg för att kommunicera vilka restriktioner och otillåtna kemikalier som gäller för produktion och produktinnehåll är Blåkläders Restricted Substance List. Det är en förteckning över substanser och krav som gäller utöver den europeiska lagstiftningen. Blåkläder ställer krav på samtliga sina leverantörer att följa och uppfylla de europeiska lagkraven gällande kemikalier, men även RSL-listan är obligatorisk för leverantörerna. Blåkläders RSL baserar sig på kraven i RISE´s Chemicals Guidance. I guiden listas acceptabla nivåer och restriktioner som RISE´s kemister tillsammans med medlemmarna i Kemikaliegruppen kommit fram till. Blåkläder är medlem i de båda svenska branschorganisationerna RISE IVFs Kemikaliegrupp och Svenska Textilimportörerna, vars huvudsakliga uppgift är att förmedla lagkrav och annan information inom forskning och utveckling på kemikalieområdet, relaterad till textil- och läderindustrin. Samtliga våra leverantörer måste uppfylla kraven i Blåkläders leverantörshandbok, som inkluderar Blåkläder RSL-lista.