Bomull från hållbara källor

Nästan 40% av fibrerna i våra plagg är bomull och således en av Blåkläders viktigaste materialkällor. Fibern används till många av våra arbetskläder och skyddsplagg. De är utformade för att användas av professionella brukare och kräver därför att produkterna är extremt slitstarka och långlivade. Bomull är en fiber som både är slitstark och behaglig att bära och är därför lämplig att använda i vår produktion av arbetskläder och skyddsplagg. Tillverkningsprocessen för bomull är dock inte helt okomplicerad. Därför valde vi att under 2017 bli medlemmar i BCI för att stötta en mer hållbar bomullsodling. Vi är nämligen övertygade om att bomull kan bli en mer hållbar råvara beroende på hur bomullsfibern produceras.

The Better Cotton Intiative, BCI är en ideell organisation som grundades 2005 och arbetar för att genomföra storskaliga förändringar i bomullsindustrin genom att hjälpa bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en mer social och hållbar odling.

Better Cotton är mer hållbar än konventionellt odlad bomull genom att bönderna utbildas i hur de ska använda sina vattenresurser samt minska mängderna av gödnings- och bekämpningsmedel. På så sätt exponeras de för mindre kemikalier, skapar bättre arbetsförhållanden, minskar miljöpåverkan och sparar pengar. Odlarna får även utbildning inom jämställdhet och andra sociala aspekter. BCI hjälper jordbrukarna med att odla bomull på ett sätt som minskar påverkan på den lokala miljön och samtidigt förbättrar odlarnas levnadsstandard.

Ekologisk odling är på många vis det mest önskvärda, men eftersom omställning till ekologisk bomullsodling är mycket kostsamt är det i dagsläget omöjligt att konvertera till för majoriteten av alla fattiga småbrukare i världen. BCI är istället en förbättring som kan göra ett litet steg möjligt för varje enskild bomullsodlare. Tillsammans blir alla dessa steg totalt sett en stor förbättring av världens bomullsodling. På lång sikt är det naturligtvis ekologisk odling som måste vara målet för alla, men resan dit är lång. Better Cotton är en möjlig väg dit och alla kan vara med på resan – steg för steg.
Better Cotton is sourced via a system of Mass Balance. Better Cotton är inte fysiskt spårbart till slutprodukt. Det innebär att bomullen inte hålls åtskild från odling till fabrik. Istället ingår det i ett massbalanssystem som bidrar till en hållbarare bomullsodling och en snabbare global uppskalning av mer hållbar bomull.

We are committed to sourcing 80% of our cotton as Better Cotton by 2020. BCI strävar efter att hjälpa till med övergången till smartare odlingsmetoder för fem miljoner bomullsodlare till slutet av 2020, vilket är 30 procent av den globala bomullsproduktionen. Det kommer att göra stor skillnad för bomullsodlingen och miljön i ett globalt perspektiv.
Blåkläders mål för 2020 är att 80% av bomullen vi köper in är Better Cotton. På sikt ska en ännu större del vara Better Cotton.

Läs mer om BCIs arbete mot en mer hållbar bomullsproduktion här https://bettercotton.org/